Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

Nieuwsbrief oktober 2017

18 oktober 2017 12:07

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

  • Extra campagne facebook
  • Volop nieuwe aanmeldingen
  • Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland
  • Onderzoek afmeldproces OK CV

 

Extra campagne Facebook

In deze periode loopt er een extra campagne op Facebook om OK CV te promoten. Vanuit de afgelopen campagne hebben we veel reacties ontvangen en is gebleken dat OK CV als positief ervaren wordt. Daarom hebben we besloten om nu aan het begin van het stookseizoen OK CV weer extra onder de aandacht te brengen. We hebben gemerkt dat Facebook goed werkt.
U kunt ons terugvinden via www.facebook.com/okcvlabel

 

Volop nieuwe aanmeldingen

Onze campagnes zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan binnen de installatiewereld. Dat merken we aan de nieuwe aanmeldingen die we krijgen voor een lidmaatschap. We heten onze nieuwe leden dan ook hartelijk welkom!

Bent u recent OK CV installateur? En heeft u ons logo al op uw website staan? Profiteer ook van OK CV: wanneer u het logo van OK CV en een link naar www.ok-cv.nl opneemt op uw website dan zal uw site ook beter gevonden worden in bijv. Google. Bovendien geeft u uw klanten een veilig en vertrouwd gevoel. Download het logo van OK CV vanuit de webshop en plaats dit op uw site. Heeft u hierbij hulp nodig? Bel dan gerust, we helpen u graag verder! Telefoon 079 325 06 77

 

Introductie van nieuwe, universele CLV systemen in Nederland

In de gestapelde bouw zijn en worden veel individuele cv toestellen geïnstalleerd waarbij de verbrandingsluchttoevoer en de verbrandingsgasafvoer van de individuele toestellen worden aangesloten op een gecombineerd luchttoevoer-kanaal en een gecombineerd verbrandingsgasafvoer-kanaal. Deze systemen staan bekend als CLV systemen. Op deze systemen mogen uitsluitend gesloten toestellen worden toegepast die zijn voorzien van een ventilator.

Vooral bij VvE’s bestaat de wens om per CLV-systeem verschillende fabricaten HR-toestellen op één CLV systeem aan te sluiten. Om dit te kunnen realiseren hebben de Nederlandse fabrikanten het initiatief genomen om te komen tot (Europese) normering. Hierbij is het zo geregeld dat toestellen die op CLV overdruksystemen mogen worden aangesloten een aparte toestelcategorie C(10) krijgen. Behalve aangepaste toestellen (met daarin o.a. een terugslagklepje) dienen voor de C(10) toepassing ook de uitvoering van de gemeenschappelijke kanalen te zijn aangepast.

Deze C(10)  toepassing is vanaf januari 2017 in Nederland geïntroduceerd. De onderlinge afspraken over de technische eisen voor deze systemen en toestellen zijn vastgelegd in een document dat via Het nieuwe CLV-systeem in te zien is. Dit is tot stand gekomen onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de fabrikanten van CLV systemen, samenwerkend  in Rogafa en de fabrikanten van toestellen, samenwerkend  in VFK.

 

Onderzoek afmeldproces OK CV

Afgelopen voorjaar is door Stef Barmentloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van OK CV, een onderzoek gedaan naar het afmeldproces van OK CV. Het doel van het onderzoek was te ontdekken waar de licentiehouders van OK CV tegenaan lopen tijdens het afmelden van de keuringen.

Het belang van het afmelden is duidelijk bij de OK CV leden, maar vanwege de knelpunten in dit proces zijn licentiehouders geneigd om niet of niet alles af te melden. OK CV wil hiervoor de best passende oplossingen hiervoor vinden.

Uit het onderzoek kwamen de volgende knelpunten en oorzaken hiervan naar voren:

  • dubbel moeten inloggen;
  • BAG is niet up-to-date;
  • ketelinformatie van FGO+ is niet up-to-date;
  • beoordelingsformulier kan niet direct naar de klant gemaild worden;
  • ketelnummers matchen niet met die van FGO+.

Veel licentiehouders weten daarbij niet genoeg over de mogelijkheden om het afmelden te integreren. Er is vaak beperkte IT-kennis aanwezig bij de installatiebedrijven. Ook blijkt er te beperkte begeleiding te zijn over het afmeldproces en de mogelijkheden hier rondom. De communicatie over afmeldmogelijkheden bij vragen, problemen en ontwikkelingen kan tevens worden verbeterd.

Wat kunnen we hieraan doen?

OK CV oriënteert zich op de mogelijkheid om een aparte cursus over afmelden aan te bieden, zodat er betere begeleiding kan worden geboden bij het maken van de koppeling. Op dit moment wordt er een OK CV afmeldapp ontwikkeld, waarbij het afmeldproces een stuk eenvoudiger is. Bovendien zal OK CV een klachtenregistratie gaan gebruiken, zodat het inzichtelijk wordt wat er speelt en er ook naar oplossingen kan worden gezocht.

Stef is cum laude afgestudeerd op dit onderzoek, we feliciteren Stef van harte met dit prachtige resultaat!