Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

Nieuwsbrief mei 2019

13 september 2019 08:12

De wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties wordt naar verwachting goedgekeurd door de Tweede Kamer op 22 mei. De wet moet het aantal incidenten met koolmonoxide terugdringen. Wilt u weten wat de wet inhoudt, wat het standpunt is van Techniek Nederland en wat de wet voor u betekent? Lees dan het Dossier CO-certificering.

De wettekst is lang en de omzetting naar een certificeringsregeling is complex en nog in ontwikkeling. Daarom is het Dossier CO-certificering samengesteld. Een interactieve pdf met bondige informatie over de inhoud, planning en consequenties van de wettelijke certificeringsregeling. Het Dossier krijgt steeds een update als er belangrijke besluiten zijn genomen of aanvullende informatie beschikbaar is.

Het Dossier is een uitgave van Techniek Nederland, waarmee OK CV intensief samenwerkt. Het is bedoeld voor alle ondernemers van Nederland.

Het Dossier wordt gefaseerd uitgebreid met een ‘Roadmap CO-certificering’. Een hulpmiddel voor bedrijven om in een aantal heldere stappen te voldoen aan de nieuwe eisen. Deze Roadmap is deels exclusief voor leden. OK CV werkt in coproductie aan een afgeleide versie voor haar licentiehouders.

Zo werken we slim en effectief in uw belang. Daarbij zijn onze uitgangspunten onveranderd: zorgen dat u straks met voorrang en tegen minimale kosten volledig voldoet. Zodat uw investering in OK CV concurrentievoordeel oplevert.

Hoewel de definitieve invoering en handhaving van de wet nog enige tijd op zich laten wachten, adviseren wij u zich nu alvast goed te informeren en waar mogelijk al te starten met voorbereidingen.

We houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groeten,

Henk Sijbring
Voorzitter Stichting OVI