Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

Nieuwsbrief januari 2019

10 januari 2019 08:26

De allerbeste wensen voor u en uw dierbaren in 2019!

Als ondernemer speelt u steeds in op de ontwikkelingen. Onder meer met uw deelname aan OK CV. Straks moet u inspelen op de nieuwe wetgeving voor het onderhoud aan gasverbrandingsinstallaties. Voor OK CV licentiehouders is er nagenoeg aansluiting gerealiseerd met de wettelijke regeling. Wij zijn er trots op dat dit is gelukt in samenwerking met UNETO-VNI | Techniek Nederland en VFK. Bovendien zorgen wij ervoor dat u straks met voorrang en tegen minimale kosten volledig voldoet. Zo leidt uw investering in OK CV tot concurrentievoordeel.

Wettelijke kwaliteitsregeling

Met een wettelijke kwaliteitsregeling wil de overheid het aantal incidenten met koolmonoxide terugdringen. Daarvoor moet de Woningwet worden aangepast. Naar verwachting wordt deze wet ingevoerd en verplicht in de zomer van 2019, maar met een overgangstermijn. Als OK CV bedrijf is uw kennis en kunde aantoonbaar en onderscheidend. Dat geeft een voorsprong op uw concurrenten.

OK CV is hét kwaliteitslabel voor comfortabel, veilig en energiezuinig verwarmen. Er is stevig gelobbyd om OK CV aan te wijzen als wettelijke kwaliteitsregeling, na een (kleine) aanpassing. De minister van BZK beperkt zich tot koolmonoxidepreventie en kiest voor een certificatieregeling. OK CV is een erkenningsregeling met een bredere scope. Daarnaast is in mei 2018 de Europese verplichte keuring vervallen op het energiezuinig stoken van installaties tot 70 kW.

De wettelijke kwaliteitsregeling sluit aan op de systematiek van OK CV. Er worden eisen gesteld aan bedrijven en monteurs. De overheid heeft deze eisen uitgewerkt in samenwerking met OTIB en UNETO-VNI | Techniek Nederland. Daardoor voldoen OK CV licentiehouders en ESS-ers voor zo’n 95% aan de wettelijke eisen zoals die nu bekend zijn.

Hoe nu verder?

Op basis van het voorgaande heeft het OVI-bestuur besloten dat:

• in 2019 OK CV doorgaat tot de wettelijk kwaliteitsregeling operationeel is;

• de licentiehouders ondersteund worden bij een vloeiende overgang naar de wettelijke kwaliteitsregeling voor bedrijven en monteurs;

• afhankelijk van de uiteindelijke wetgeving wordt ingezet op afspraken met certificatie-instellingen en opleiders voor de bijscholing van ESS-ers. Zodat licentiehouders met minimale inzet en kosten als eerste voldoen aan de nieuwe regeling;

• wij met UNETO-VNI | Techniek Nederland en VFK blijven opkomen voor de belangen van onze licentiehouders en andere stakeholders. Zoals de toepassing van het OK CV beeldmerk, het gebruik van ons landelijke afmeldsysteem en de beperking van de certificatiekosten voor de wettelijke kwaliteitsregeling.

Er staat dus een hoop te gebeuren. Tijdens een informatiebijeenkomst wil het OVI-bestuur graag een verdere toelichting geven en u de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Henk Sijbring

Voorzitter Stichting OVI