Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

Nieuwsbrief december 2019

17 december 2019 10:32

In deze nieuwsbrief leest u meer over de wettelijk CO-certificering, de beëindiging van OK CV en vooral: wat dit voor uw bedrijf betekent en welke meerwaarde OK CV u nog biedt.

Ingangsdatum CO-wetgeving 1 juli 2020
De CO-wetgeving is deze zomer aangenomen en gaat naar verwachting een half jaar later in, namelijk 1 juli 2020. Dan volgt een overgangstermijn van waarschijnlijk anderhalf jaar. Het bedrijf dat daarna zonder wettelijk CO-certificaat werkt aan gasverbrandingsinstallaties is strafbaar. 
Na lobby van Techniek Nederland heeft de Tweede Kamer onderzoek laten doen naar de impact van deze wet op MKB-bedrijven en zzp'ers. Dit onderzoek en de uitwerking van de wet worden voor de Kerst naar de Tweede Kamer gestuurd.

OK CV stopt per 1 juli 2020 en rekent geen licentiekosten in 2020
Besloten is dat OK CV stopt per 1 juli 2020. Daarna heeft OK CV onvoldoende meerwaarde naast de wettelijke CO-certificering. In 2018 verviel al de Europese verplichte keuring op energiezuinig stoken van installaties tot 70 kW. Voor dit resterende half jaar worden geen licentiekosten gerekend en ESS-ers worden vrijgesteld van bijscholing. De kosten voor o.a. het bureau, de site, het afmeldsysteem en de APP worden betaald uit de reserves van de Stichting OVI. Verder blijft het bestuur zich inzetten voor een vloeiende overgang naar de wettelijke regeling én het behoud van waarde van uw eerdere investeringen in OK CV.

Onze overwegingen in het kort:

  • OK CV heeft tot 1 juli 2020 nog steeds commerciële waarde. Alleen al de OK CV site trok dit jaar 14.400 unieke bezoekers, waarvan 1250 de pagina ‘vind installateur’ bezoeken en 950 een offerte aanvragen (peildatum 15 november).
  • Na onze lobby sluit het logo van de wettelijke CO-certificatie waarschijnlijk herkenbaar aan op het OK CV logo. Richting opdrachtgevers kunt u dan nog beter uitleggen dat u al hebt voorgesorteerd op de wettelijk regeling.
  • ESS-ers worden deels vrijgesteld voor het verplichte examen in BRL 6000-25. Naar verwachting is de voor ESS-ers aangepaste examenprocedure operationeel in februari 2020.
  • Licentiehouders hebben tijd nodig om het wegvallen van OK CV op te vangen in hun communicatie, afmeldsystematiek (software en ketelhistorie) en productinformatie (FGO+).
  • Techniek Nederland ontwikkelt een nieuwe afmeldapp met FGO+ koppeling, gebaseerd op de wettelijke certificeringsregeling. Stuur een mail aan info@ ok-cv.nl als u hiervoor interesse heeft.

Webinar CO-certificering op 21 januari 2020
Alles wat u moet weten over de CO-certificeringsregeling komt aan bod in dit webinar van Techniek Nederland. Van de bedrijfscertificering, de eisen aan monteurs tot de ervaringen van ondernemers die de eerste stappen al hebben gezet. Het webinar kan ook op een later moment worden bekeken. Als licentiehouder ontvangt u binnenkort een uitnodiging.

Bedrijfscertificering begin 2020 mogelijk
De certificatie-eisen zijn afgeleid van OK CV, zodat u relatief snel en eenvoudig aan de eisen kunt voldoen. Voor certificatie moet de abstracte wetstekst worden vertaald naar een praktisch controleerbare Beoordelingsrichtlijn. InstallQ heeft dat gedaan met BRL 6000-25. Naar verwachting zijn in het tweede kwartaal 2020 enkele certificerende instellingen (CI’s) gereed om met deze BRL te beoordelen of een bedrijf voldoet aan de wet.

Deels vrijstelling ESS-er
Wij hebben een vrijstelling bedongen, die tijd en examenkosten bespaart. De wettelijke certificeringsregeling vereist dat cv-monteurs hun vakmanschap aantonen. De ESS-er die alleen werkt aan individuele installaties moet slagen voor een online theorietoets en krijgt vrijstelling voor het praktijkexamen. Dat geeft recht op het certificaat ‘monteur service en onderhoud’ (niveau 2). Wie (af en toe) werkt aan installaties met een collectieve rookgasafvoer dient ook te slagen voor een ingekort praktijkexamen. Dat geeft recht op het certificaat ‘eerste monteur service en onderhoud’ (niveau 3).
Momenteel wordt het ingekorte examen uitgewerkt en het examenreglement aangepast. Medio februari 2020 verwachten wij u een gericht aanbod te kunnen doen.

Gratis E-learning opfrismodule
Licentiehouders krijgen gratis de beschikking over een E-learning opfrismodule voor monteurs. Die wordt door Techniek Nederland en OTIB ontwikkeld en komt het eerste kwartaal 2020 beschikbaar. Het blijkt dat veel monteurs minder weten van koolmonoxidepreventie dan wettelijk wordt vereist. Naar verwachting heeft het merendeel voldoende aan deze opfrismodule, in het bijzonder de ESS-er.

Meer informatie

  • De Roadmap beschrijft het stappenplan voor de wettelijke certificering.
  • Zie de antwoorden op veel gestelde vragen
  • Zie voor de wettelijke eisen aan vakmanschap en het proces van examineren deze site. De vrijstelling voor ESS-ers is daarop nog niet verwerkt.

Vriendelijke groet en fijne feestdagen!

Henk Sijbring
Voorzitter Stichting OVI