Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

Eisen aan OK CV Licentiehouder, Energie Service Specialist en meetapparatuur

Om als OK CV Licentiehouder erkend te worden, moet uw bedrijf en uw Energie Service Specialisten (de monteurs die OK CV daadwerkelijk gaan uitvoeren) en het meetapparatuur aan verschillende voorwaarden voldoen. installQ is de organisatie die de eisen aan de OK CV licentiehouder en de vakbekwaamheid van de Energie Service Specialisten namens OK CV controleert.

Eisen aan het bedrijf

Om onder het kwaliteitslabel van OK CV te kunnen werken, moet uw bedrijf kunnen aantonen over de juiste kennis te beschikken. Dit kan op verschillende manieren:

 • SEI-erkenning Gastechnische installaties,
 • SEI-erkenning Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties,
 • Sterkin erkenning Regeling voor de erkenning van gastechnische installateurs REG 2008,
 • BRL 6000-16 certificaat Onderhoud en beheer van gasverbrandingstoestellen (kleiner dan 130 KW),
 • SCIOS certificaat scope 1&2 Inspectie van Stookinstallaties.                                                        

De erkenningen en certificaten stellen eisen aan onder meer de vakbekwaamheid van uw medewerkers, waaronder de technisch beheerder. De erkenningen en certificaten vraagt u schriftelijk aan bij KvINL, Sterkin of SCIOS. Binnen enkele weken weet u of uw bedrijf de erkenning of certificaat krijgt of dat er voorwaarden zijn waaraan uw bedrijf nog niet voldoet. Op de website van de instellingen leest u welke voorwaarden voor deze erkenning gelden en wat de kosten zijn.

Let op! Ieder installatiebedrijf moet voldoen aan de eisen van OK CV, dus ook installatiebedrijven van ZZP-ers en de locatie-vestigingen van grotere installatiebedrijven. Als het installatiebedrijf niet voldoet aan één van bovengenoemde erkenningen dan is het niet mogelijk om OK CV licentiehouder te worden. Haal daarom eerst één van bovengenoemde erkenningsregelingen en ga daarna verder met de eisen aan de Energie Service Specialist.

Eisen aan de Energie Service Specialist

De monteur moet één van onderstaande diploma’s hebben:

 • Aankomend ontwerptechnicus gebouwinstallaties aogsan/cv/ac (niv.3),
 • Aankomend projecttechnicus gebouwinstallaties apgsan/cv/ac (niv.3),
 • ACI verwarmingstechniek,
 • OK CV ESS certificaat,
 • HIT- W Hogere Installatietechniek Werktuigkundige Installatie,
 • Installatiemonteur specialisatie woningbouw (niv.3),
 • MIT- W Middelbare Installatietechniek Werktuigkundige Installatie,
 • SCIOS Periodieke Inspecties Scope 1 en 2,
 • SCIOS Periodiek Onderhoud Scope 1 en 2,
 • Service Technicus (niv.4),
 • Servicemonteur Installatietechniek (niv.3),
 • Servicemonteur Verwarmingstechniek (niv.3),
 • Technisch beheerder CV Installaties,
 • Technicus Installatietechniek,
 • Centrale Verwarmingsinstallateur (SEI).

Daarnaast moet de monteur beschikken over het B-VCA diploma

Als de monteur niet voldoet aan één van bovengenoemde erkenningen of geen geldig B-VCA diploma heeft, dan is het niet mogelijk om Energie Service Specialist te worden. Haal daarom eerst één van bovengenoemde diploma’s of volg de cursus OK CV CV. Voldoet de monteur wel aan de eisen? Bekijk dan de eisen voor de meetapparatuur.

Eisen aan uw meetapparatuur

Uw bedrijf beschikt over de juiste meetapparatuur en laat deze regelmatig kalibreren. Het meetapparatuur kan minimaal de volgende onderdelen meten:

 • CO-waarde in PPM
 • CO2-waarde in %
 • ∆P (gasdrukmeting) in Pa
 • O2-waarde in %

Overige eisen aan uw bedrijf

 • Uw bedrijf werkt volgens het reglement van OK CV (dat betekent onder meer dat onderhoudsbeurten worden afgemeld en dat u meewerkt aan steekproefsgewijze controles).
 • Uw bedrijf heeft een FGO Plus abonnement om relevante ketelgegevens op te vragen en om beoordelingsuitslagen in de landelijke database te registreren.
 • Uw bedrijf kent een  eigen klachtenprocedure.
 • Uw bedrijf heeft één of meer Energie Service Specialisten in dienst.